TVB NETWORK VISION
02 頻道
30/4/2017 (星期日)
01:10
On Air
西廂記

30/4/2017 (星期日)

張君瑞在普救寺偶遇相國千金崔鶯鶯,一見傾心,特意借寺中西廂來讀書,親近鶯,兩人漸生情愫。一日山賊擄走鶯,瑞獻策救佳人,鶑母許諾將鶯嫁予瑞。危機後,鶯母反悔。侍婢紅娘施計,鶯母終答應讓瑞高中狀元後娶鶯。

03:10
On Air
清宮劍影錄(下)

30/4/2017 (星期日)

(續上集)司馬長纓施計投靠雍正,雲裳、雲宵闖清宮被擒。紫陽真人、王雪蓮入宮營救二人。纓被識破內應身份兼傷重垂危,幸玄空覓靈藥相救。三音神尼往救群雄失敗,纓回宮救出神尼。纓、蓮等與正決戰,誓要手刃暴君。

05:00
On Air
春花日日紅

30/4/2017 (星期日)

富家女萬如繡為尋真愛而假扮賣花女,同鄉姐妹萬碧則假裝有錢小姐望嫁予富家子,二人分別結識胡立明、胡立德兩兄弟。胡母逼明娶碧,明反抗離家,結果德無奈娶碧為妻。後來繡與碧身份曝光,明喜得佳人,胡母終於知錯。

06:30
On Air
彩菱艷

30/4/2017 (星期日)

家道中落的江文采重遇失散的未婚妻柳湘菱,菱繼母姚雙鳳為奪柳家財產,欲將菱嫁予侄兒春榮。鳳、榮施計害采不成,采其後更獲賜襲父原職。采往找菱,卻聞她投水身亡。原來菱為避嫁榮而裝死,後采與菱重聚,榮被懲治。

08:30
On Air
七彩濟公傳之二: 濟公捉鬼

30/4/2017 (星期日)

玉兔精姊妹為向朱元武報恩,化身白妙霞、白巧雲主僕結識武。武對霞一見鍾情,執意娶之,朱父卻發現二女為妖精,請濟公捉妖,重傷有孕的霞。武、雲求得濟公救霞,霞卻在產子後死去;濟公讓霞借屍還魂,還收雲為誼女。

10:25
On Air
小偵探

30/4/2017 (星期日)

探長姚剛的女兒小蘭深得父親的遺傳,立志當小偵探,常暗中向父親的下屬袁偉求教。一天,小蘭與同學被人捉走,機智的小蘭爬窗逃離,並帶袁偉等人前來解救眾小孩。姚家到郊外遊玩,突被飛車黨圍困,小蘭在混亂間逃脫,再領袁偉將其父母解圍。姚剛傷癒後,決意剷除壞份子,反被恐嚇會對小蘭不利。姚剛的下屬肥福讓小蘭把玩手槍卻被誤傷,小蘭怕被父責罵而離家出走。輾轉間,小蘭誤墮歹徒手中,幸姚剛、袁偉及時趕到,將壞人繩之以法。

12:30
On Air
江湖七虎

30/4/2017 (星期日)

曹鍔縱容其子向鄉民橫徵暴斂,萬秀紅與父相助惜不敵,幸程良石解圍。鍔圖謀舉事,石邀林一嘯對抗,其女中英代父行事。石與英集結群雄,號稱「江湖七虎」,終剷除鍔一眾惡霸。英憑玉珮與紅姊妹相認,並與石締結良緣。

14:30
On Air
七彩濟公傳之二: 濟公捉鬼

30/4/2017 (星期日)

玉兔精姊妹為向朱元武報恩,化身白妙霞、白巧雲主僕結識武。武對霞一見鍾情,執意娶之,朱父卻發現二女為妖精,請濟公捉妖,重傷有孕的霞。武、雲求得濟公救霞,霞卻在產子後死去;濟公讓霞借屍還魂,還收雲為誼女。

16:20
On Air
彩菱艷

30/4/2017 (星期日)

家道中落的江文采重遇失散的未婚妻柳湘菱,菱繼母姚雙鳳為奪柳家財產,欲將菱嫁予侄兒春榮。鳳、榮施計害采不成,采其後更獲賜襲父原職。采往找菱,卻聞她投水身亡。原來菱為避嫁榮而裝死,後采與菱重聚,榮被懲治。

18:35
On Air
江湖七虎

30/4/2017 (星期日)

曹鍔縱容其子向鄉民橫徵暴斂,萬秀紅與父相助惜不敵,幸程良石解圍。鍔圖謀舉事,石邀林一嘯對抗,其女中英代父行事。石與英集結群雄,號稱「江湖七虎」,終剷除鍔一眾惡霸。英憑玉珮與紅姊妹相認,並與石締結良緣。

20:30
On Air
小偵探

30/4/2017 (星期日)

探長姚剛的女兒小蘭深得父親的遺傳,立志當小偵探,常暗中向父親的下屬袁偉求教。一天,小蘭與同學被人捉走,機智的小蘭爬窗逃離,並帶袁偉等人前來解救眾小孩。姚家到郊外遊玩,突被飛車黨圍困,小蘭在混亂間逃脫,再領袁偉將其父母解圍。姚剛傷癒後,決意剷除壞份子,反被恐嚇會對小蘭不利。姚剛的下屬肥福讓小蘭把玩手槍卻被誤傷,小蘭怕被父責罵而離家出走。輾轉間,小蘭誤墮歹徒手中,幸姚剛、袁偉及時趕到,將壞人繩之以法。

22:30
On Air
七彩濟公傳之二: 濟公捉鬼

30/4/2017 (星期日)

玉兔精姊妹為向朱元武報恩,化身白妙霞、白巧雲主僕結識武。武對霞一見鍾情,執意娶之,朱父卻發現二女為妖精,請濟公捉妖,重傷有孕的霞。武、雲求得濟公救霞,霞卻在產子後死去;濟公讓霞借屍還魂,還收雲為誼女。

節目如有更改,以頻道最後公佈為準。
This is the alert message